Webinar, gratis

ONLINE-UNDERVISNIN OM TRENING AV HEST OG RYTTER
Nå “Få en bedre sits, få en bedre hest!”

Jeg forklarer og viser, du ser fra din stue 😉

Torsdag 10/1 kl. 20.30 live-webinar

Påmelding i den blå boksen! 😉 Snakkes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *