Längsbiegung, eller bøy i kroppen. Hva er det godt for og hvordan ser det ut?

BØY I KROPPEN- løsningen på alle dine utfordringer?

Nei, det er det vel ikke noe som er, men det hjelper for MYE 😉

Et tema som går igjen hos flere  hester, også hos de viderekomne, er for dårlig bøy i kroppen. Det er gjerne ikke det de fleste tenker på, men mange av utfordringene som f.eks. spenninger i ryggen og dårlige galoppfatninger/ galoppfatninger med masse spenning, kan forbedres mye bare med å få bedre bøy i kroppen.

Under i midten, ser du en korrekt bøyd hest.

Hesten lengst til venstre, har mer bøy i halsen enn i resten av kroppen. Bakparten sklir utover og følger ikke i sporet til forbeina.

Hesten lengst til høyre, viker med bakparten innover noe som også fører til at den ikke følger sporet til forparten, og hesten bærer ikke vekten riktig.

Får du bøyd hesten rundt innvendig sjenkel, kan du bli lettere i hånden og ri mindre med hånd og fikse mer med sjenklene.

Har du en hest som viker innover eller utover med bakparten, unngår den å bære vekten korrekt.

Korrektur: Still alltid forparten foran bakparten.  Er bakparten innenfor sporet, flytter du forparten også inn.

 

Får du hesten mer vàr for sjenkel ,slik at du kan kontrollere bøy og veien din (hvor stor/liten volte du rir, f.eks.), slipper du å holde mye i innvendig tøyle for å ha innover stillt hest.

Jeg tenker alltid at det er sjenkelen som skal bøye hesten, ikke innvendig tøyle, den bare viser vei.

FORBEDRE STILLING OG BØY I KROPPEN

Min første øvelse for jobbe med bedre bøy på langs, er ofte å minske og forstørre sirkelen/storvolten.

Her ser du en illustrasjon, der blå linje er  gradvis minsking og den røde er gradvis øking. Det som er viktig her, er at du øver på å sitte innover, og rir innover og utover, mest for sjenkel. Utvendig sjenkel driver hesten innover, samtidig som den innvendige jobber med å bøye hesten. På vei utover igjen, er det den innvendige sjenkelen som driver hesten utover, samtidig som den utvendige passer på bakparten, at den fortsatt er på et bøyd spor og ikke retter seg ut før hals og midtstykket på hesten rettes ut igjen.

Denne øvelsen kan gjøres både når du rir og når du tømmekjører/longerer med dobbellonge. Begynner i skritt, så trav og når det funker bra- i galopp.

Det er viktig å tenke fremdrift i denne øvelsen, og! Til mindre volte du rir, til vanskeligere og tyngre blir det for hesten- og til mer må du driver for ikke å miste fremdriften og balansen.

Er hesten begynt å følge sirkellinjen og jeg vil forbedre bøyen enda mer, eller følsomhet for sjenkel, begynner jeg først med sjenkelvikning.

Sjenkelvikning er en øvelse der hesten kun er stilt i halsen. Jeg bruker denne øvelsen mest for å sjekke at hesten reagerer på sideførende sjenkel- at den viker for mitt sjenkeltrykk.

Når det fungerer bra, avanserer jeg til skulder-frem/skulder-inn som senere blir til versade. Her kan vi virkelig jobbe målrettet med bøy i kroppen, og det er super øvelse både for styrke, balanse og smidighet.

Disse øvelsene kan jeg komme inn på i en senere blogg.

 

GALOPPFATNING, og hvorfor bøy i kroppen er viktig for god galopp.

Å være lett i innvendig tøyle og ha støtte på utvendig tøyle, er spesiellt viktig i galoppfatning. Holder vi for mye i innvendig tøyle, blokkerer vi innvendig bakbein som må få komme frem og innunder hesten for å få til en god galoppfatning.

Spenning i galoppfatningen kan du og minske med å stille hesten litt dypere i halsen, slik at denne slapper mer av og hesten jobber mer med ryggmusklene.

En vanlig rytterfeil, er at du skubber for mye med overkroppen, dvs. du blir urolig og skaper balanseproblemer for hesten din, i stedenfor( som gjerne er meningen?) å drive den mer frem.

FREMDRIFT…igjen! For å få en bedre galoppfatning er det viktig å tenke fremover inn i fatningen. Tenk på at første spranget skal være stort og fremover-IKKE brems i fatningen, det er mye bedre med et litt stort første sprang enn et som blir holdt fast og  blir kort og bundet.

 

TING TAR TID

Ingenting er perfekt med en gang. -ting tar tid!

…men forbedrer vi oss litt hver dag, er det ikke grenser for hvor langt vi kan komme

– det gjelder bare å fortsette å jobbe mot målet, langt det fremme- og målet kan være forskjellig for hver enkelt 😉

– så stå på- det er det eneste som hjelper!

Louise! ;-D

 

Tusen takk, til deg som deler bloggen min! Da vet jeg at den blir lest og likt 😁👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *