Available courses

Modul 1 Bakkearbeid, “god oppdragelse” og respekt. Hvordan bli en god leder?
Modul 2 Longere, med og uten innspenning, Hvordan begynne og fortsette.?
Modul 3 Utdanningsskalaen for ryttere. Hvordan få en super sits
Modul 4 Utdanningsskalaen for hest. Vi bygger og forbedrer grunnmuren.
Modul 5 Stresset? Negativ? Hvordan forbedre tankesettet – hvorfor er det viktig?
Modul 6 Kondistrening og hvordan holde motivasjonen oppe.